Author: admin

245697762_6388207911250990_8460374003961859706_n

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

15 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564...

244624445_6344041169000998_7803615305422082132_n

ประชุมรับรองงบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด และมอบทุนการศึกษา จำนวน 601 ทุน รวมเป็นเงิน 1,800,000 บาท

7 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานการประชุมรับรองงบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์...

242269135_6298071843597931_5448881602126776898_n

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

28 ก.ย.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด...

242269135_6298071843597931_5448881602126776898_n

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 28 ก.ย.64 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์...

241068745_6144922572246193_2641865952356564443_n

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ประจำเดือน สิงหาคม 2564

31 ส.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<