คณะกรรมการ

 

 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 
ชุดที่  48
Buri1
พลตำรวจตรีรุทธพล เนาวรัตน์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

48-63-01_optimized
พันตำรวจเอก นิธิศ  ปิติธีรโชติ

ประธานกรรมการ

48-63-02_optimized 48-63-03_optimized 48-63-04_optimized

พันตำรวจเอก ณรงค์ฤทธิ์ ด่านสุวรรณ

กรรมการ

  พันตำรวจเอก ก้องชาติ  เลี้ยงสมทรัพย์

กรรมการ

  พันตำรวจเอก อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล

กรรมการ

48-63-05_optimized 48-63-06_optimized 48-63-07_optimized

พันตำรวจเอก ปริญญา  พรเดชาพิพัฒ

กรรมการ

  พันตำรวจเอก ชวาล  อุทัยพันธุ์

กรรมการ

พันตำรวจเอก ต่อศักดิ์  ศรีเสริม
กรรมการ
48-63-08_optimized 48-63-09_optimized 48-63-10_optimized

 พันตำรวจเอก ธีรพล ยมนา

กรรมการ

  พันตำรวจเอก เจษน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร

กรรมการ

  พันตำรวจเอก บัญชา  ศรีอนันต์

กรรมการ

48-63-11_optimized 48-63-12_optimized 48-63-13_optimized
  พันตำรวจเอก วชิรวิทย์  วรรณธานี

กรรมการ

พันตำรวจเอก กัมพล  วงศ์สงวน

กรรมการ

พันตำรวจเอก สมยศ  พื้นชัยภูมิ

กรรมการ

48-63-14_optimized 48-63-15_optimized  

 พันตำรวจเอก วิศิษฎ์ บัวสง่าวงศ์

กรรมการ

  พันตำรวจเอก สาธิต สถิตถาวร

กรรมการ

 

 

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<