ข่าวประกาศสหกรณ์

วันที่เรื่องขนาด
July 4, 2024รายละเอียดทุนการศึกษาบุตร 2567249.8 KiB
July 4, 2024ทุนการศึกษาบุตร 2567237.0 KiB
July 4, 2024กู้ฉุกเฉิน38.6 KiB
June 12, 2024ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 1 ก.ค. 67363.8 KiB
June 1, 2024รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 มิ.ย. 67273.6 KiB
May 7, 2024รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 พ.ค. 67256.6 KiB
April 1, 2024รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 เม.ย. 6760.1 KiB
March 13, 2024รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 มี.ค. 67256.0 KiB
March 13, 2024รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 ก.พ. 6763.1 KiB
March 13, 2024รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 ม.ค. 67215.5 KiB
March 13, 2024รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 ธ.ค. 66237.6 KiB
March 13, 2024รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 พ.ย. 6664.0 KiB
March 13, 2024รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 2 ต.ค. 6656.6 KiB
March 13, 2024รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 ก.ย. 6663.2 KiB
March 13, 2024รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 3 ส.ค. 6662.3 KiB
March 13, 2024รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 3 ก.ค. 6679.6 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 มิ.ย. 6670.0 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 2 พ.ค. 6670.7 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 3 เม.ย. 6697.3 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 มี.ค. 6670.8 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 ก.พ. 6666.4 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 3 ม.ค. 6675.2 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 ธ.ค. 6572.3 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 2 พ.ย. 6560.9 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 3 ต.ค. 6563.9 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 2 ก.ย. 6560.1 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 ส.ค. 6564.5 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 ก.ค. 6542.4 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 2 มิ.ย. 6572.9 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 5 พ.ค. 6540.8 KiB
June 29, 2023แจ้งชื่อรับเงินฝากสะสมทรัพย์ 30 มิถุนายน 256670.5 KiB
June 29, 2023แจ้งชื่อรับเงินฝากสะสมทรัพย์ 31 พฤษภาคม 2566102.9 KiB
June 29, 2023แจ้งชื่อรับเงินฝากสะสมทรัพย์ 31 มีนาคม 256696.9 KiB
June 29, 2023แจ้งชื่อรับเงินฝากสะสมทรัพย์ 3 มกราคม 256685.5 KiB
June 29, 2023แจ้งชื่อรับเงินฝากสะสมทรัพย์ 31 ตุลาคม 256583.0 KiB
June 29, 2023แจ้งชื่อรับเงินฝากสะสมทรัพย์ 1 สิงหาคม 256586.7 KiB
June 29, 2023แจ้งชื่อรับเงินฝากสะสมทรัพย์ 30 มิถุนายน 256586.3 KiB
November 29, 2022ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 65174.2 KiB
April 9, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันอังคารที่ 1กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.73.4 KiB
April 9, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันศุกร์ที 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.43.2 KiB
April 9, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น41.2 KiB
February 28, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.73.4 KiB
February 28, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.69.5 KiB
February 28, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.65.6 KiB
February 28, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.57.2 KiB
February 28, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.60.7 KiB
February 28, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.63.6 KiB
August 21, 2021โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต1.9 MiB
August 5, 2021รายชื่อสมาชิกได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ 2 สค 6455.0 KiB
August 5, 2021รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ 2 สค 6434.3 KiB
June 30, 2021Scholarship6452.0 KiB
June 30, 2021Deposit 30Jun6446.1 KiB
June 30, 2021Lone-2Jul202178.8 KiB
June 3, 2021ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก167.8 KiB
May 31, 2021รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.82.2 KiB
April 29, 2021รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ในศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.108.7 KiB
April 29, 2021รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.30.4 KiB
April 5, 2021รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.80.7 KiB
April 5, 2021รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ในพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.97.9 KiB
March 1, 2021Loan-2-Mar-202140.3 KiB
January 26, 2021Loan-1-Feb-202157.1 KiB
December 29, 2020แจ้งชื่อสามัญ 4 ม.ค. 6450.1 KiB
December 1, 2020การชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน186.2 KiB
December 1, 2020แจ้งชื่อสามัญ 1 ธ.ค. 6362.4 KiB
November 1, 2020แจ้งชื่อสามัญ 3 พ.ย. 6368.3 KiB
September 29, 2020แจ้งชื่อสามัญ 1 ต.ค. 63234.2 KiB
August 31, 2020รายชื่อเงินกู้สามัญ 1 กันยายน 256360.5 KiB
July 30, 2020 รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ,เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์,เพื่อซื้อเทคโนโลยีในการสื่อสาร 3 สิงหาคม 256378.7 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 1 ก ค.6378.1 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 มิ ย.6385.7 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 5 พ ค.6374.2 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 เม ย.6384.2 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 มี ค.6386.9 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 3 ก พ.6376.3 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 ม ค.6380.2 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 ธ ค.6287.0 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 1 พ ย.6255.6 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 1 ต ค.6273.2 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 ก ย.6283.8 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 26 ก ค.6268.3 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 1 ก ค.6285.6 KiB
June 2, 2020ขั้นตอนการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปรับอาวุธปืนที่กองสรรพาวุธ310.3 KiB
June 1, 2020รายชื่สมาชิกรับอาวุธปืน(ซื้อเป็นเงินสด)76.1 KiB
June 1, 2020รายชื่อสมาชิกรับอาวุธปืน413.1 KiB
June 1, 2020ขั้นตอนการรับอาวุธปืน394.6 KiB
April 2, 2020ประกาศระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เพื่อความมั่นคง) พ.ศ.2563126.7 KiB
April 2, 2020ประกาศระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2563126.3 KiB
April 2, 2020ประกาศเรื่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก108.5 KiB
April 2, 2020ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดลำดับการชำระหนี้ใหม่108.3 KiB
July 1, 2019ทุนการศึกษาปี62107.9 KiB
May 24, 2019รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.69.5 KiB
March 5, 2019โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อจักรยาน101.5 KiB
January 3, 2019รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 256287.7 KiB
December 1, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น.87.6 KiB
October 31, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงิน และรายชื่อสมาชิกกู้เงินเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 256165.8 KiB
September 27, 2018แบบยืนยันการทำประกันชีวิตกลุ่มปี 736.0 KiB
September 27, 2018ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่ม318.7 KiB
August 30, 2018ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดลำดับชำระหนี้ใหม่62.9 KiB
July 31, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญและเงินกู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ ที่จะได้รับเงินในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561115.1 KiB
July 5, 2018รายชื่อผู้รับปืนซิกซาวเออร์ รุ่น P320 SP 6 กรกฏาคม 2561211.6 KiB
July 5, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 256195.5 KiB
May 30, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 256186.4 KiB
March 4, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์และกู้เงินสามัญที่จะได้รับในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561236.7 KiB
November 22, 2017โครงการประกันชีวิตกลุ่ม ปี 25611.2 MiB
October 2, 2017สมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 256061.3 KiB
September 6, 2017แบบประกัน603.6 MiB
September 6, 2017เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครการประกันชีวิตกลุ่ม462.6 KiB
September 5, 2017สมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560109.1 KiB
September 5, 2017สมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 256082.5 KiB
May 30, 2017รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญวันที่ 2 มิถุนายน 2560340.1 KiB
April 29, 2017รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญวันที่ 2 พฤษภาคม 256076.3 KiB
April 29, 2017รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560301.6 KiB
March 30, 2017รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ 3 เมษายน 2560 83.3 KiB
March 30, 2017รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560102.3 KiB
March 30, 2017ประกันชีวิต 1 พ.ย. 59 - 31 ต.ค. 60269.0 KiB
March 1, 2017รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญและกู้เงินเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์111.6 KiB
January 27, 2017แจ้งชื่อสามัญ ก พ.6072.6 KiB
November 1, 2016รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 255939.5 KiB
November 1, 2016รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่ม ปีที่ 5310.0 KiB
November 1, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 255935.5 KiB
September 30, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 44.5 KiB
September 29, 2016ประกันชีวิต 1พ ย.59 - 31 ต ค.60256.5 KiB
September 29, 2016สหกรณ์เชิญชวนทำประกันชีวิต 29-09-592.2 MiB
August 31, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น.57.3 KiB
August 30, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น.99.0 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.82.1 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น.66.9 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น.77.7 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันจันทร์ ที่ 4 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 น.51.7 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินพิเศษ ที่จะได้รับเงินใน วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.42.0 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันจันทร์ ที่ 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 น.45.7 KiB

 

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<