คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
-   ประกาศ เรื่องปรับเปลี่ยนกำหนดวันรับเอกสารสัญญาเงินกู้ใหม่
-   ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
-   รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.
-   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น.
-   รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญและเงินกู้เพื่อซื้อคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารที่จะได้รับเงินในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น.
-   รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
-   รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษาของบุตรสมาชิก ปี 2564
-   ประกาศสหกรณ์ เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก

...อ่านต่อ....312129

โครงการจัดหาอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เนื่องด้วย หจก.ปืนกฤษณะ ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมการปกครองให้เข้าร่วมโครงการอาวุธปืนสวัสดิการสำหรับข้าราชการกรมการปกครองและข้าราชการอื่นๆ ครอบคลุมถึงข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนกับสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้มีอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีอาวุธปืนพกราคาถูกไว้เป็นของตนเองโดยทางห้างปืนได้เสนอรุ่นอาวุธปืนพกสั้น อาวุธปืนยาว และราคาอาวุธปืนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 53...

269812140_6796546387083805_1589304767098456276_n

ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

วันนี้ (24 ธ.ค.64) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์...

261053205_4293506987441965_8367005428149281194_n

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

25 พ.ย.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด...

249554931_6462536103818170_834277214466221664_n

มอบคอมพิวเตอร์แก่สถานีตำรวจ 38 ชุด

29 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ประจำเดือน...

245697762_6388207911250990_8460374003961859706_n

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

15 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<