คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
-   ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ.2565
-   ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
-   โครงการอาวุธปืน (อัพเดท ส.ค.65)
-   รายละเอียดการขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก พ.ศ.2565
-   ระเบียบว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2565
-   ประกาศสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 1/2565 เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
-   รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันศุกร์ที 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.
-   รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น.
-   รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันอังคารที่ 1กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.
-   ประกาศ เรื่องปรับเปลี่ยนกำหนดวันรับเอกสารสัญญาเงินกู้ใหม่
-   ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ฉบับที่ 4/2564 เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

...อ่านต่อ....348979935_1024739685575746_1845379461594773011_n

25 พฤษภาคม 2566 ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 11/2566

25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานกรรมการ...

343420380_1258390058127800_7009455425807984727_n

27 เม.ย. 66 ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 27 เมษายน2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์...

340344371_258319209877566_4611910018066132252_n

12 เม.ย. 66 กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์”

12 เม.ย. 66 กิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์” สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ขอพรผู้บังคับบัญชา ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี...

1

ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 9/2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566

วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.  พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร...

478328

สหกรณ์อออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งระดับดีมาก

พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.อนันต์ ทองบรรเทิง กรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ในการรับมอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลสหกรณ์ที่ความเข้มแข็งระดับชั้น...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<