คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
-   รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.
-   การจัดทำประกันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
-   รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น.
-   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เพื่อความมั่นคง) พ.ศ.2563
-   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6 พ.ศ. 2563
-   ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิก (ผู้ค้ำประกัน) พ.ศ.2563

...อ่านต่อ....133356239_4975538469184615_526066459033889160_o

28 ธ.ค.63 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

วันที่ (28 ธ.ค.63) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์...

129795818_4877214685683661_7078987185363227652_o

มอบเงินช่วยเหลือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ให้แก่สมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 4 ธ.ค. 63 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์...

126948230_4845236288881501_5186060110575051965_o

27 พ.ย. 63 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

วันที่ 27 พ.ย.63 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์...

IMG_2881

มอบเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

พล.ต.ต รุทธพล เนาวรัตน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มอบเงินช่วยเหลือกรณีสมาชิกได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ให้แก่ ด.ต.สำเร็จ กฎประโคน ผบ.หมู่(สส.) สภ.ประโคนชัย...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<