ข่าวประกาศสหกรณ์

วันที่เรื่องขนาด
October 2, 2017สมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 256061.3 KiB
August 30, 2018ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดลำดับชำระหนี้ใหม่62.9 KiB
September 6, 2017เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครการประกันชีวิตกลุ่ม462.6 KiB
April 2, 2020ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดลำดับการชำระหนี้ใหม่108.3 KiB
April 2, 2020ประกาศเรื่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก108.5 KiB
April 2, 2020ประกาศระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2563126.3 KiB
April 2, 2020ประกาศระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เพื่อความมั่นคง) พ.ศ.2563126.7 KiB
March 5, 2019โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อจักรยาน101.5 KiB
September 27, 2018แบบยืนยันการทำประกันชีวิตกลุ่มปี 736.0 KiB
September 5, 2017สมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560109.1 KiB
April 29, 2017รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560301.6 KiB
March 30, 2017รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560102.3 KiB
November 1, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 255935.5 KiB
September 29, 2016ประกันชีวิต 1พ ย.59 - 31 ต ค.60256.5 KiB
November 1, 2016รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่ม ปีที่ 5310.0 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินพิเศษ ที่จะได้รับเงินใน วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.42.0 KiB
September 29, 2016สหกรณ์เชิญชวนทำประกันชีวิต 29-09-592.2 MiB
August 30, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น.99.0 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันจันทร์ ที่ 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 น.45.7 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น.66.9 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.82.1 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น.77.7 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันจันทร์ ที่ 4 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 น.51.7 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 1 ก ค.6285.6 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 1 ก ค.6378.1 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 1 ต ค.6273.2 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 1 พ ย.6255.6 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 ก ย.6283.8 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 ธ ค.6287.0 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 ม ค.6380.2 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 มิ ย.6385.7 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 มี ค.6386.9 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 เม ย.6384.2 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 26 ก ค.6268.3 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 3 ก พ.6376.3 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 5 พ ค.6374.2 KiB
January 27, 2017แจ้งชื่อสามัญ ก พ.6072.6 KiB
August 31, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น.57.3 KiB
September 30, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 44.5 KiB
November 1, 2016รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 255939.5 KiB
September 6, 2017แบบประกัน603.6 MiB
November 22, 2017โครงการประกันชีวิตกลุ่ม ปี 25611.2 MiB
September 27, 2018ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่ม318.7 KiB
December 1, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น.87.6 KiB
March 30, 2017ประกันชีวิต 1 พ.ย. 59 - 31 ต.ค. 60269.0 KiB
June 1, 2020รายชื่อสมาชิกรับอาวุธปืน413.1 KiB
June 1, 2020รายชื่สมาชิกรับอาวุธปืน(ซื้อเป็นเงินสด)76.1 KiB
April 29, 2017รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญวันที่ 2 พฤษภาคม 256076.3 KiB
May 30, 2017รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญวันที่ 2 มิถุนายน 2560340.1 KiB
March 1, 2017รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญและกู้เงินเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์111.6 KiB
March 30, 2017รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ 3 เมษายน 2560 83.3 KiB
September 5, 2017สมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 256082.5 KiB
May 30, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 256186.4 KiB
July 31, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญและเงินกู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ ที่จะได้รับเงินในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561115.1 KiB
July 5, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 256195.5 KiB
October 31, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงิน และรายชื่อสมาชิกกู้เงินเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 256165.8 KiB
September 29, 2020แจ้งชื่อสามัญ 1 ต.ค. 63234.2 KiB
August 31, 2020รายชื่อเงินกู้สามัญ 1 กันยายน 256360.5 KiB
March 4, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์และกู้เงินสามัญที่จะได้รับในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561236.7 KiB
January 3, 2019รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 256287.7 KiB
May 24, 2019รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.69.5 KiB
July 30, 2020 รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ,เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์,เพื่อซื้อเทคโนโลยีในการสื่อสาร 3 สิงหาคม 256378.7 KiB
July 1, 2019ทุนการศึกษาปี62107.9 KiB
July 5, 2018รายชื่อผู้รับปืนซิกซาวเออร์ รุ่น P320 SP 6 กรกฏาคม 2561211.6 KiB
June 1, 2020ขั้นตอนการรับอาวุธปืน394.6 KiB
June 2, 2020ขั้นตอนการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปรับอาวุธปืนที่กองสรรพาวุธ310.3 KiB

 

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<