ข่าวประกาศสหกรณ์

วันที่เรื่องขนาด
April 29, 2021รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น.30.4 KiB
August 5, 2021รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ 2 สค 6434.3 KiB
November 1, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 255935.5 KiB
September 27, 2018แบบยืนยันการทำประกันชีวิตกลุ่มปี 736.0 KiB
November 1, 2016รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 255939.5 KiB
March 1, 2021Loan-2-Mar-202140.3 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 5 พ.ค. 6540.8 KiB
April 9, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 น41.2 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินพิเศษ ที่จะได้รับเงินใน วันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.42.0 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 ก.ค. 6542.4 KiB
April 9, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันศุกร์ที 1 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.43.2 KiB
September 30, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2559 44.5 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันจันทร์ ที่ 25 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 น.45.7 KiB
June 30, 2021Deposit 30Jun6446.1 KiB
December 29, 2020แจ้งชื่อสามัญ 4 ม.ค. 6450.1 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันจันทร์ ที่ 4 กรกฏาคม 2559 เวลา 14.00 น.51.7 KiB
June 30, 2021Scholarship6452.0 KiB
August 5, 2021รายชื่อสมาชิกได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ 2 สค 6455.0 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 1 พ ย.6255.6 KiB
January 26, 2021Loan-1-Feb-202157.1 KiB
February 28, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันอังคาร ที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.57.2 KiB
August 31, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 เวลา 14.00 น.57.3 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 2 ก.ย. 6560.1 KiB
August 31, 2020รายชื่อเงินกู้สามัญ 1 กันยายน 256360.5 KiB
February 28, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.60.7 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 2 พ.ย. 6560.9 KiB
October 2, 2017สมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 256061.3 KiB
December 1, 2020แจ้งชื่อสามัญ 1 ธ.ค. 6362.4 KiB
August 30, 2018ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการจัดลำดับชำระหนี้ใหม่62.9 KiB
February 28, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น.63.6 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 3 ต.ค. 6563.9 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 ส.ค. 6564.5 KiB
February 28, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันพฤหัสบดี ที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.65.6 KiB
October 31, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงิน และรายชื่อสมาชิกกู้เงินเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 256165.8 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 ก.พ. 6666.4 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น.66.9 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 26 ก ค.6268.3 KiB
November 1, 2020แจ้งชื่อสามัญ 3 พ.ย. 6368.3 KiB
May 24, 2019รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น.69.5 KiB
February 28, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น.69.5 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 มิ.ย. 6670.0 KiB
June 29, 2023แจ้งชื่อรับเงินฝากสะสมทรัพย์ 30 มิถุนายน 256670.5 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 2 พ.ค. 6670.7 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 มี.ค. 6670.8 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 1 ธ.ค. 6572.3 KiB
January 27, 2017แจ้งชื่อสามัญ ก พ.6072.6 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 2 มิ.ย. 6572.9 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 1 ต ค.6273.2 KiB
February 28, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.73.4 KiB
April 9, 2022รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันอังคารที่ 1กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น.73.4 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 5 พ ค.6374.2 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 3 ม.ค. 6675.2 KiB
June 1, 2020รายชื่สมาชิกรับอาวุธปืน(ซื้อเป็นเงินสด)76.1 KiB
April 29, 2017รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญวันที่ 2 พฤษภาคม 256076.3 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 3 ก พ.6376.3 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น.77.7 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 1 ก ค.6378.1 KiB
July 30, 2020 รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ,เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์,เพื่อซื้อเทคโนโลยีในการสื่อสาร 3 สิงหาคม 256378.7 KiB
June 30, 2021Lone-2Jul202178.8 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 ม ค.6380.2 KiB
April 5, 2021รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น.80.7 KiB
August 24, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น.82.1 KiB
May 31, 2021รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น.82.2 KiB
September 5, 2017สมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 256082.5 KiB
June 29, 2023แจ้งชื่อรับเงินฝากสะสมทรัพย์ 31 ตุลาคม 256583.0 KiB
March 30, 2017รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ 3 เมษายน 2560 83.3 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 ก ย.6283.8 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 เม ย.6384.2 KiB
June 29, 2023แจ้งชื่อรับเงินฝากสะสมทรัพย์ 3 มกราคม 256685.5 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 1 ก ค.6285.6 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 มิ ย.6385.7 KiB
June 29, 2023แจ้งชื่อรับเงินฝากสะสมทรัพย์ 30 มิถุนายน 256586.3 KiB
May 30, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 256186.4 KiB
June 29, 2023แจ้งชื่อรับเงินฝากสะสมทรัพย์ 1 สิงหาคม 256586.7 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 มี ค.6386.9 KiB
July 3, 2020แจ้งชื่อสามัญ 2 ธ ค.6287.0 KiB
December 1, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น.87.6 KiB
January 3, 2019รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 256287.7 KiB
July 5, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 2 กรกฏาคม 256195.5 KiB
June 29, 2023แจ้งชื่อรับเงินฝากสะสมทรัพย์ 31 มีนาคม 256696.9 KiB
June 29, 2023รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันที่ 3 เม.ย. 6697.3 KiB
April 5, 2021รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ในพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.97.9 KiB
August 30, 2016รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญ ที่จะได้รับเงินใน วันพุธ ที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น.99.0 KiB
March 5, 2019โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อจักรยาน101.5 KiB
March 30, 2017รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560102.3 KiB
June 29, 2023แจ้งชื่อรับเงินฝากสะสมทรัพย์ 31 พฤษภาคม 2566102.9 KiB
July 1, 2019ทุนการศึกษาปี62107.9 KiB
April 2, 2020ประกาศเรื่องเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดลำดับการชำระหนี้ใหม่108.3 KiB
April 2, 2020ประกาศเรื่องปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก108.5 KiB
April 29, 2021รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ในศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.108.7 KiB
September 5, 2017สมาชิกกู้เงินสามัญที่จะได้รับเงินในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560109.1 KiB
March 1, 2017รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญและกู้เงินเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์111.6 KiB
July 31, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญและเงินกู้เพื่อซื้อรถจักรยานยนต์ ที่จะได้รับเงินในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561115.1 KiB
April 2, 2020ประกาศระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินทุนสวัสดิการสมาชิกผู้ค้ำประกันเงินกู้ พ.ศ.2563126.3 KiB
April 2, 2020ประกาศระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เพื่อความมั่นคง) พ.ศ.2563126.7 KiB
June 3, 2021ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก167.8 KiB
November 29, 2022ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ 65174.2 KiB
December 1, 2020การชำระหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน186.2 KiB
July 5, 2018รายชื่อผู้รับปืนซิกซาวเออร์ รุ่น P320 SP 6 กรกฏาคม 2561211.6 KiB
September 29, 2020แจ้งชื่อสามัญ 1 ต.ค. 63234.2 KiB
March 4, 2018รายชื่อสมาชิกกู้เงินเพื่อซื้อรถจักรยานยนต์และกู้เงินสามัญที่จะได้รับในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561236.7 KiB
September 29, 2016ประกันชีวิต 1พ ย.59 - 31 ต ค.60256.5 KiB
March 30, 2017ประกันชีวิต 1 พ.ย. 59 - 31 ต.ค. 60269.0 KiB
April 29, 2017รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินฝากสะสมทรัพย์ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560301.6 KiB
November 1, 2016รายชื่อสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่ม ปีที่ 5310.0 KiB
June 2, 2020ขั้นตอนการมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปรับอาวุธปืนที่กองสรรพาวุธ310.3 KiB
September 27, 2018ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการประกันชีวิตกลุ่ม318.7 KiB
May 30, 2017รายชื่อสมาชิกกู้เงินสามัญวันที่ 2 มิถุนายน 2560340.1 KiB
June 1, 2020ขั้นตอนการรับอาวุธปืน394.6 KiB
June 1, 2020รายชื่อสมาชิกรับอาวุธปืน413.1 KiB
September 6, 2017เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครการประกันชีวิตกลุ่ม462.6 KiB
November 22, 2017โครงการประกันชีวิตกลุ่ม ปี 25611.2 MiB
August 21, 2021โครงการเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต1.9 MiB
September 29, 2016สหกรณ์เชิญชวนทำประกันชีวิต 29-09-592.2 MiB
September 6, 2017แบบประกัน603.6 MiB

 

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<