กิจกรรม

30 พ.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

วันอังคารที่ 30 พ.ค. 2560 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ...

28 เม.ย. 60 ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ครั้งที่ 7/2560

วันที่ 28 เมษายน 2560 พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ประธานในที่ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ...

3 มีนาคม 2560 มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.50 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ...

28 ธันวาคม 2559 มอบเงินสวัสดิการเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

วันที่ 28 ธันวาคม 2559 เวลา 10.20 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ...

28 ก.พ. 60 ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ครั้งที่ 5/2560

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ...

26 ม.ค. 60 ประชุมประจำเดือนสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ฉัตรวรรษ แสงเพชร ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ...
!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<