คณะกรรมการ

 

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด 
ชุดที่  51
พล.ต.ต.รุทธพล  เนาวรัตน์

ประธานกรรมการ

buri55 adulll

พ.ต.อ.ปริญญา  พรเดชาพิพัฒ

กรรมการ

พ.ต.อ.พงศ์พันธ์  พลวงษ์ศรี

กรรมการ

พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง

กรรมการ

พ.ต.อ.อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล

กรรมการ

jate 48-63-10_optimized

พ.ต.อ.เจตน์สฤษฏิ์ แพ่งศรีสาร

กรรมการ

พ.ต.อ.บัญชา  ศรีอนันต์

กรรมการ

พ.ต.อ.ศิริวัฒน์  สมกิจศิริ

กรรมการ

พ.ต.อ.ยุทธนา  ไตรทิพย์

กรรมการ

48-63-14_optimized 48-63-15_optimized  2565-10-19_08_58_16-20201027201228.png__1238_2197_-removebg-preview  

พ.ต.อ.วิศิษฎ์  บัวสง่าวงศ์

กรรมการ

พ.ต.อ.อนันต์ ทองบันเทิง

กรรมการ

พ.ต.อ.อัษฎไณย  ป้องกัน

กรรมการ

พ.ต.อ.ประดิษฐ์  ทะประสิทธิ์จิตต์

กรรมการ

 wisanu  jumrus

พ.ต.อ.วิษณุ อาภรณ์พงษ์

กรรมการ

พ.ต.อ.จำรัส ศิริเลี้ยง

กรรมการ

 

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<