Author: Manee Editor

478328

สหกรณ์อออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งระดับดีมาก

พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.อนันต์ ทองบรรเทิง กรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ในการรับมอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลสหกรณ์ที่ความเข้มแข็งระดับชั้น...

12

การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 2/2566 วันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ประกอบด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ประธานคณะกรรมการเงินกู้,พ.ต.อ.วชิรวิทย์...

449658

ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 3/2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

วันที่ 24 พ.ย. 65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์...

447617

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย พ.ต.อ.บัญชา ศรีอนันต์...

LINE_ALBUM_ประชุมพิจารณาเงินกู้ ต.ค.65_๒๒๑๐๒๗

การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2565

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ประกอบด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ประธานคณะกรรมการเงินกู้,...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<