ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

 

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

 1.jiraporn

นางจิรพร  ตันตาปกุล

ผู้จัดการ

2_pornpan 3.panrada 4.natcharee

นางพรพรรณ ศรีสังวรณ์

รองผู้จัดการ

นางปานรดา คงพลปาน

รองผู้จัดการ

  น.ส.ณัชชารีย์ เกียรติบรรจง

หัวหน้าฝ่ายการเงินและธุรการ

5.manee 6.panthanee

นางมะณี   ยิ่งงาม

เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

 น.ส.พันธนีย์  คงพิบูลย์

เจ้าหน้าที่เงินกู้

  นางกนกวรรณ ปิ่นเจริญ

เจ้าหน้าที่ธุรการ


9.risara
10.punyavee

น.ส.ภัทรวดี  สมภาค

เจ้าหน้าที่บัญชี

น.ส.นริษรา หาหลัก

เจ้าหน้าที่เงินกู้

  น.ส.ปุณยวีร์ อุดมสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<