Author: Manee Editor

6

การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 14/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ เป็นประธานกรรมการได้มอหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ประกอบด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ พ.ต.อ.ธีรพลยมนา,พ.ต.อ.วชิรวิทย์...

ส.ค.65

การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 13/2565 วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 49 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ประกอบด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ประธานคณะกรรมการเงินกู้ ...

2

วันนี้ (30 ส.ค.65) เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์...

S__140656708

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์ ได้ขอเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์  ได้ขอเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด เพื่อแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของธนาคาร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา...

412130

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบหนังสือยืนยันลูกหนี้,ทุนเรือนหุ้น,เงินฝากสะสมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เพื่อความมั่นคง)

คุณเอี่ยม  จันท์เทวนุมาส ผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ทำการเลือกสุ่มตรวจสอบหนังสือยืนยันลูกหนี้,ทุนเรือนหุ้น,เงินฝากสะสมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เพื่อความมั่นคง) ของสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการที่สำนักงานสหกรณ์ฯ และเดินทางไปทำการเลือกสุ่มตรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์,สถานีตำรวจภูธรบ้านด่าน และสถานีตำรวจภูธรสตึก

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<