Author: Manee Editor

2

วันนี้ (30 ส.ค.65) เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ประธานการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์...

S__140656708

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์ ได้ขอเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์  ได้ขอเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด เพื่อแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของธนาคาร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา...

412130

ผู้สอบบัญชีตรวจสอบหนังสือยืนยันลูกหนี้,ทุนเรือนหุ้น,เงินฝากสะสมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เพื่อความมั่นคง)

คุณเอี่ยม  จันท์เทวนุมาส ผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ทำการเลือกสุ่มตรวจสอบหนังสือยืนยันลูกหนี้,ทุนเรือนหุ้น,เงินฝากสะสมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เพื่อความมั่นคง) ของสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการที่สำนักงานสหกรณ์ฯ และเดินทางไปทำการเลือกสุ่มตรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์,สถานีตำรวจภูธรบ้านด่าน และสถานีตำรวจภูธรสตึก

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<