Category: กิจกรรม

277306983_354287623410050_2611579906184996177_n

การประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 7/2565

24 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์...

275541047_345353830970096_3486904159782115894_n

มอบชุดตรวจ Antigen Test Kits (2 in 1) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังบุรีรัมย์ จำกัด ได้มอบชุดตรวจ Antigen Test Kits (2 in...

275047704_340049511500528_1867801555417281489_n

3 มี.ค. 65 ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภููธรจัหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

3 มี.ค. 65 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์/ประธาน ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภููธรจัหวัดบุรีรัมย์ จำกัด...

275111825_338794994959313_4649197105815329633_n

ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ระดับดีเลิศ 5 ปี ติดต่อกัน

พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.อนันต์ ทองบรรเทิง กรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ในการรับมอบใบประกาศเกียรติคุณผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์...

273648561_515014556707666_4790295323842957987_n

ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ รับมอบโล่เชิดชูเกียรติบัตรผลงานในการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ให้ความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<