Category: กิจกรรม

พล.ต.ต.รุทธพล  เนาวรัตน์  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 พล.ต.ต.รุทธพล  เนาวรัตน์  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมและสอบถามปัญหา อุปสรรคการปฎิบัติงาน...

ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 15/2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566

#สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด วันที่ 28 สิงหาคม  2566 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์...

ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 14/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

#สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด วันที่ 4 สิงหาคม  2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์...

ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 12/2566 ประจำเดือน มิถุนายน 2566

#สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด วันที่ 27 มิถุนายน  2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล...

25 พฤษภาคม 2566 ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 11/2566

25 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<