Category: กิจกรรม

56325188_2727988517272966_8569282220282347520_n

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ภ.จว.บุรีรัมย์ ครั้งที่ 6/2562

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์...

IMG_0603

มอบเงินเพื่อช่วยเหลือที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่

วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 14.00 น. พล.ต.ต.วีรพล เจริญศิริ ประธานกรรมการฯ มอบเงินทุนสาธารณประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์...