การประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย
พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง ประธานคณะกรรมการฯ พ.ต.อ.อัษฎไณย ป้องกัน, พ.ต.อ.กัมพล วงษ์สงวน,
พ.ต.อ.สาธิต สถิตถาวร กรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการประกอบด้วย นางจิรพร ตันตาปกุล ผู้จัดการ
นางพรพรรณ ศรีสังวรณ์ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี และนางสาวปุณยวีร์ อุดมสุข ร่วมกันพิจารณารายชื่อผู้ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี ๒๕๖๖

LINE_ALBUM_ประชุมทุนการศึกษา 22966_๒๓๐๙๒๔_1

LINE_ALBUM_ประชุมทุนการศึกษา 22966_๒๓๐๙๒๔_3

You may also like...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<