สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด รับมอบโล่เชิดชูเกียรติบัตรผลงานในการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ให้ความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.ธีรพล ยมนา กรรมการ/เหรัญญิก เป็นผู้แทนในการรับมอบโล่เชิดชูเกียรติบัตรผลงานในการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ให้ความร่วมมือในการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

275058789_338797918292354_2833440878161861_n 273881037_494418709024018_5795535486734931962_n

You may also like...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<