ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์ ได้ขอเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์  ได้ขอเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด เพื่อแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของธนาคาร ในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.

S__140656708 S__140656712 S__140656712 - Copy S__140656711

You may also like...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<