ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 14/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566

#สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

วันที่ 4 สิงหาคม  2566 เวลา 09.00 น.

พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด                    พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ รองประธานฯ , พ.ต.อ.ก้องชาติ  เลี้ยงสมทรัพย์ รองประธานฯ,      พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง รองประธานฯ ,พ.ต.อ.อดุลย์  ชัยประสิทธิกุล รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์,                           คณะกรรมการดำเนินการ,ผู้จัดการ และรองผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร         จังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 14/2566 ประจำเดือน กรกฎาคม  2566 ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์   อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

You may also like...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<