ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 15/2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566

#สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

วันที่ 28 สิงหาคม  2566 เวลา 13.30 น.

พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ รองประธานฯ , พ.ต.อ.ก้องชาติ  เลี้ยงสมทรัพย์ รองประธานฯ      ,พ.ต.อ.เจตน์สฤษฏ์  แพ่งศรีสาร รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์, คณะกรรมการดำเนินการ,ผู้จัดการ และรองผู้จัดการ เข้าร่วมการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 15/2566 ประจำเดือน สิงหาคม  2566 ณ ห้องประชุม เอ็มทีพี เธียร์เตอร์ โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์    อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์

1

2

3

4

5

6

7.1

7.3

8

9 20

10

 

 

 

 

 

 

You may also like...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<