ผู้สอบบัญชีตรวจสอบหนังสือยืนยันลูกหนี้,ทุนเรือนหุ้น,เงินฝากสะสมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เพื่อความมั่นคง)

คุณเอี่ยม  จันท์เทวนุมาส ผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ทำการเลือกสุ่มตรวจสอบหนังสือยืนยันลูกหนี้,ทุนเรือนหุ้น,เงินฝากสะสมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เพื่อความมั่นคง) ของสมาชิกที่เข้ามาใช้บริการที่สำนักงานสหกรณ์ฯ และเดินทางไปทำการเลือกสุ่มตรวจที่สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์,สถานีตำรวจภูธรบ้านด่าน และสถานีตำรวจภูธรสตึก

4121304121318AA91500-62F5-47FC-9F2B-016745C17741-L0-0013124

You may also like...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<