ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

ฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
1.jiraporn
นางจิรพร  ตันตาปกุล
ผู้จัดการ
2_pornpan
นางพรพรรณ ศรีสังวรณ์
รองผู้จัดการ
3.panrada
นางปานรดา คงพลปาน
รองผู้จัดการ
4.natcharee
น.ส.ณัชชารีย์ เกียรติบรรจง
หัวหน้าฝ่ายการเงินและธุรการ
5.manee
นางมะณี   ยิ่งงาม
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย
6.panthanee
น.ส.พันธนีย์  คงพิบูลย์
เจ้าหน้าที่เงินกู้

นางกนกวรรณ ปิ่นเจริญ  
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.ภัทรวดี  สมภาค
เจ้าหน้าที่บัญชี
9.risara
น.ส.นริษรา หาหลัก  
เจ้าหน้าที่เงินกู้
10.punyavee
น.ส.ปุณยวีร์ อุดมสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางอัจฉรา ปักกาเวสา
เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<