พล.ต.ต.รุทธพล  เนาวรัตน์  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด เข้าตรวจเยี่ยมสหกรณ์ฯ

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 พล.ต.ต.รุทธพล  เนาวรัตน์  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมและสอบถามปัญหา อุปสรรคการปฎิบัติงาน การบริการสมาชิก เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

1

2 3 4

 

 

You may also like...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<