พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ (MOU) ระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ธนาคารออมสิน และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

วันนี้ (13 ส.ค.64) เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย พ.ต.อ.นิธิศ ปิติธีรโชติ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ,พ.ต.อ.สัมภาษณ์ ศรีจันทึก รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.นิรันดร์ แก้วอิน รอง ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ ,นางธัญชนก จันทร์สว่าง ผู้จัดการศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตบุรีรัมย์ ธนาคารออมสิน , นายเมธะนันท์ บุญขวาง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาพุทไธสง , นางธมนวรรณ สุระโคตร ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาทวีกิจ
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขหนี้บุคลากรภาครัฐ ระหว่าง ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ธนาคารออมสิน และสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด โดยมี พ.ต.อ.สมนึก เจียมจังหรีด ผกก.ฝอ.ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.ประกิจ เหลืองวิลัย ผกก.(สอบสวน)ภ.จว.บุรีรัมย์ , พ.ต.อ.บัญชา ศรีอนันต์ ผกก.(สอบสวน)ภ.จว.บุรีรัมย์, พ.ต.อ.มนัสวุฒิ บรรยงค์ ผกก.(สอบสวน)ภ.จว.บุรีรัมย์ , นางจิรพร ตันตาปกุล ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธีลงนามฯ ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์
พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ กล่าวว่า จากนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยในด้านสวัสดิการกำลังพลข้าราชการตำรวจ ในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินของข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ ระหว่าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับสถาบันการเงิน เพื่อให้ความช่วยเหลือข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ โดยมีความมุ่งหวังเพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพได้ตามปกติ อันจะทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ทำให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของ
ประชาชนได้ตามนโยบายของรัฐบาล มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รู้จักวางแผนทางการเงิน รู้จักการใช้เงินอย่างมีประโยชน์ คุ้มค่า พอเพียง และไม่ฟุ่มเฟือย ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ และจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย ความร่วมมือในโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ ในวันนี้ ขอขอบคุณธนาคารออมสิน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ได้ร่วมแรง ร่วมใจดำเนินงานให้โครงการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
235522457_6052424268162691_6105875427216752445_n 219953733_6052425171495934_168271953017579180_n 236642001_6052432148161903_6920762229876156097_n 236971574_6052425198162598_5688109516280335764_n 236994671_6052425384829246_4579906046811267162_n 236771669_6052425628162555_5137877793281254824_n 229696709_6052425388162579_3113944311456839179_n 237037295_6052435284828256_2301336691223743369_n 234403622_6052435994828185_3787561067431942415_n 236983111_6052435648161553_7090381572125935180_n 234807697_6052435541494897_1036129669071722172_n 236614996_6052417831496668_4245943448923264642_n 237245204_6052426568162461_6047884733903921658_n 235171801_6052426448162473_2709970246735004266_n 237012427_6052426658162452_4764286743646422013_n 236884795_6052425781495873_8027596959921367456_n 237245205_6052426934829091_8806903154494317629_n 236929929_6052426814829103_4347106293025359549_n 235187705_6052430478162070_1499738994079243922_n 235551566_6052430634828721_330728899389606281_n 237213042_6052430938162024_2272529470520211863_n 236903671_6052431938161924_5148920858077372067_n 237203645_6052432161495235_1332017023365582564_n 237234998_6052430774828707_1492495438159780201_n 236884921_6052428044828980_6860470143689178110_n 237842789_6052429084828876_419064922568983773_n 236903674_6052429111495540_679657100124420667_n 236622673_6052434571494994_8133417052495773889_n 236884797_6052430211495430_8248878012413973374_n 237388694_6052430248162093_3769518920773719353_n 236839626_6052431861495265_5410570919636439331_n 237886973_6052434354828349_5153668848018560631_n

You may also like...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<