โครงการจัดหาอาวุธปืนพกสั้นประจำกายพร้อมเครื่องกระสุนฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์จัดทำโครงการเพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ และมีความจำเป็นต้องมีอาวุธปืนไว้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือเพื่อป้องกันทรัพย์สินของราชการได้มีอาวุธปืนพกราคาถูกไว้เป็นของตนเอง และสามารถผ่อนชำระกับทางสหกรณ์ฯ

122536 122538 122537
122540 122541
122543 122544

You may also like...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<