สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุรินทร์ จำกัด เข้าศึกษาดูงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุรินทร์ จำกัด ขอความอนุเคราะห์ขอเข้าศึกษาระบบงานการตรวจสอบข้อมูลสมาชิกที่ถูกฟ้องล้มละลายและถูกพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสมาชิกที่ถูกฟ้องคดีล้มละลาย รวมถึงขอคำปรึกษาหารือแนวทางการบริหารงานสหกรณ์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น.

AD1517FA-5ED0-4F90-B0CE-3A08C3CB0484 A5F34A70-27FC-45A4-98AB-8A3AAE4CD934 42144DF9-3F0F-4277-A396-5587D2161D1D ED9D0302-D83B-4FAE-9CB7-FE605D5B08D1 08F64162-69F8-41C1-96E6-E0C84DF11E57 7D86F3E6-5BA6-42D0-9184-B1785C56834C 442B8DC7-2FBF-405F-B650-C2495445DF32 13115F1A-FF18-4D69-8065-9D0FD8A87401 F3322018-FB56-4902-BD11-3A8AB36799FD CE8F92FD-895C-4795-BA3C-4576E60884C1 6A10B47A-91BC-4148-B09E-296172181FBA 6029C045-C82C-46F7-A6D8-7E9C27E4F24B 7C668C4C-C920-4D93-BD10-EA06408A0076 47218001-2A2F-4779-8879-DBFCD7F581FC

You may also like...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<