สหกรณ์อออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัล สหกรณ์ที่มีความเข้มแข็งระดับดีมาก

พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้ พ.ต.อ.อนันต์ ทองบรรเทิง กรรมการ เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ในการรับมอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลสหกรณ์ที่ความเข้มแข็งระดับชั้น 1 และมีประสิทธิภาพในการจัดองค์กร (ควบคุมภายใน) ระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ.2565 ในงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566โดยมี นางวิไล ยูฮั่นเซ่น สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์478328 478329 478331 478332 478334 478335 478337

You may also like...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<