การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย พ.ต.อ.บัญชา ศรีอนันต์ เป็นประธานคณะอนุกรรมการแก้ไขข้อบังคับ,พ.ต.อ.สมยศ พื้นชัยภูมิ, พ.ต.อ.วชิรวิทย์ วรรณธาณี กรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการประกอบด้วย นางจิรพร ตันตาปกุล ผู้จัดการ นางพรพรรณ ศรีสังวรณ์ รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี นางปานรดา คงพลปาน รองผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ และ น.ส.วัชราภรณ์  มั่งมี เจ้าหน้าที่ธุรการ ร่วมกันวินิจฉัยแก้ไขข้อบังคับเบื้องต้น ก่อนนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการ

447617

You may also like...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<