12 มิ.ย. 2561 อบรมขั้นตอนการส่งสัญญาเงินกู้แบบออฟไลน์

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.15 น. พล.ต.ต.ชัยยุทธ เจียรศิริกุล ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก เกี่ยวกับขั้นตอนการส่งสัญญาเงินกู้แบบออฟไลน์ โดยมี พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล รองประธานฯ และเลขานุการ, นางศิริวรรณ ศรีนุต นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ, นางจิรพร ตันตาปกุล ผู้จัดการสหกรณ์ฯ, ข้าราชการตำรวจ ในสังกัด ภ.จว.บุรีรัมย์ ที่เป็นสมาชิกฯ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0028

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0034

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0035

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0039

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0018

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0016

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0047

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0051

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0052

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0061

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0067

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0068

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0073

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0075

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0078

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0090

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0004

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0006

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0008

อบรมสหกรณ์_๑๘๐๖๒๐_0012

You may also like...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<