ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566

1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด พร้อมด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ รองประธาน, พ.ต.อ.ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์ รองประธาน, พ.ต.อ.เจตน์สฤษฎิ์ แพ่งศรีสาร  พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง  และคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 5 อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
327901569_1157167598269965_4477233007337993718_n 328249537_6057517770967320_3243850894742600739_n 323001220_500121005647951_3122921502513115453_n 328528228_1152520078785114_5743559659940175880_n 328116872_730517678600816_8075941669400834839_n 328054971_915718956280414_2550777791129337733_n 328510617_497123832548131_5406011963070445037_n 328478533_1398460270960159_8903571939874874417_n 328312142_1157389841617614_1107842181674296233_n 328337056_744966573506981_1141456060033804451_n 326983935_886210352466023_8795906252089076538_n 328585231_877496076830994_8541698261275472013_n 328489384_1236634223869507_7326973741697190142_n

You may also like...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<