โครงการจัดหาอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เนื่องด้วย หจก.ปืนกฤษณะ ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมการปกครองให้เข้าร่วมโครงการอาวุธปืนสวัสดิการสำหรับข้าราชการกรมการปกครองและข้าราชการอื่นๆ ครอบคลุมถึงข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนกับสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้มีอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีอาวุธปืนพกราคาถูกไว้เป็นของตนเองโดยทางห้างปืนได้เสนอรุ่นอาวุธปืนพกสั้น อาวุธปืนยาว และราคาอาวุธปืนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 53 รุ่น

>>>แบบฟอร์ม ใบสั่งจองอาวุธปืนและแบบคำขอเข้าร่วมโครงการฯ<<

312129 312130 312131 312132 312133

You may also like...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<