Category: ประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 9/2567 วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2567

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ประกอบด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ประธานคณะกรรมการเงินกู้,...

ตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์เข้าตรวจสอบมาตรฐานบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม...

การประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 8/2567 วันศุกร์ ที่ 24 พฤษภาคม 2567

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ประกอบด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ประธานคณะกรรมการเงินกู้,...

การประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 7/2567 วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ประกอบด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ประธานคณะกรรมการเงินกู้,...

การประชุมคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 6/2567 วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 51 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการเงินกู้ประกอบด้วย พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ ประธานคณะกรรมการเงินกู้,...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<