Category: กิจกรรม

ตรวจบัญชีสหกรณ์บุรีรัมย์เข้าตรวจสอบมาตรฐานบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

นายเจริญศิลป์ ทุมมาลา ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจสอบมาตรฐานการบัญชีสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม...

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัดครั้งที่ 1/2566          วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566

การประชุมคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัดครั้งที่ 1/2566 วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566

ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 50 โดยมีท่าน พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ เป็นประธานกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประกอบด้วย พ.ต.อ.ชูสิทธิ์ หล่อแสง ประธานคณะกรรมการฯ...

การประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 11/2567 ประจำเดือน มิถุนายน 2567

วันที่ 27 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์...

การประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัดครั้งที่ 9/2567 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์...

ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 8/2567 ประจำเดือน เมษายน 2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<