ประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือน มกราคม 2566

25 ม.ค. 66 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด
มอบหมายให้ พ.ต.อ.ปริญญา พรเดชาพิพัฒ รองประธานกรรมการ  เป็นประธานการประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวับุรีรัมย์ จำกัด ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือน มกราคม 2566 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ก้องชาติ เลี้ยงสมทรัพย์ ,พ.ต.อ.อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล
พ.ต.อ.นิรันดร์ แก้วอิน ,พ.ต.อ.ฉัฐวัชร วงศ์วาสน์  และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม ฯ ณ หอประชุมชัยจินดา ภ.จว.บุรีรัมย์
327384375_565979658556458_7392353685682562640_n 327428105_898451161608847_4970403265314512973_n 327239739_567143822097232_8126319287424795496_n 327280363_867414604466189_6518107089133831837_n 327180160_5820539424690597_9175830611770313337_n 327168625_1138628936806277_3728950231922365580_n 327180722_838006107299427_2425729300781757261_n 327448486_923344142363635_524059748184581875_n 327151859_5837382289650731_3741925595072666958_n 327310949_3341615646154834_4826558643955552289_n 327316584_667956408417539_9016696528452018639_n 327359995_1821319174909483_8132758291065591055_n 327399856_2991787591129712_2886639925580881867_n 327273474_720411309802708_1563587522397835151_n

You may also like...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<