Category: ไม่มีหมวดหมู่

โครงการจัดหาอาวุธปืนให้แก่ข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เนื่องด้วย หจก.ปืนกฤษณะ ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรมการปกครองให้เข้าร่วมโครงการอาวุธปืนสวัสดิการสำหรับข้าราชการกรมการปกครองและข้าราชการอื่นๆ ครอบคลุมถึงข้าราชการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการจัดหาอาวุธปืนกับสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ได้มีอาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการและมีอาวุธปืนพกราคาถูกไว้เป็นของตนเองโดยทางห้างปืนได้เสนอรุ่นอาวุธปืนพกสั้น อาวุธปืนยาว และราคาอาวุธปืนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 53...

ประชุม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564

วันนี้ (24 ธ.ค.64) เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์...

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด

15 ต.ค.64 เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผบก.ภ.จว.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564...

มอบเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ และกรณีประสบเหตุเพลิงไหม้บ้านพัก

วันที่ 5 เม.ย.64 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.รุทธพล เนาวรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ มอบเงินช่วยเหลือจากกองทุนสวัสดิการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์...

!! ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกออนไลน์ได้แล้ว !!>> คลิ๊กที่นี่ <<